Imprimir

El programa té com a promotors Gas Natural Fenosa, i la Caixa. Compta també amb la col·laboració de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, del Cercle d’Economia i de FemCAT. La direcció del programa correspon a ESADE.
Promotors
Col·laboradors
PROGRAMA VICENS VIVES