Imprimir

Síntesi
Es tracta d’un programa innovador de formació adreçat a directius joves per desenvolupar una visió global de l’entorn, integrant en la seva especialització professional un interès i sensibilitat per les diferents problemàtiques que actualment configuren el nostre món (científiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, culturals).
El programa pretén també fomentar que els directius siguin persones sensibilitzades envers el seu entorn i conscients de la dimensió de compromís que aquesta relació amb l’entorn comporta. Compromís amb les altres persones, compromís amb el país, compromís amb la societat.
Per tal de garantir els seus mateixos objectius el nombre de participants queda limitat a un nombre reduït (una trentena), ja que les característiques del programa recomanen treballar amb un grup que permeti l’intercanvi personal. Seran majoritàriament professionals del món empresarial, però també comptarà amb la presència d’algunes persones procedents de l’Administració pública i d’organitzacions no governamentals.
Els participants seran confrontats de manera participativa (no es tracta d’un cicle de conferències) amb els grans temes o problemes que configuren l’entorn globalitzat en el qual se situa la seva tasca professional. El programa procurarà també posar-los en contacte amb persones i institucions significatives del nostre entorn social. L’estil de treball subratllarà la importància creixent de les aptituds de coneixement d’un mateix i capacitat de treballar en equip.
El programa s’adreça a directius de menys de 35 anys
  • amb un bon expedient acadèmic i una bona perspectiva professional al davant,
  • que tinguin entre dos i cinc anys d’experiència professional com a directius,
  • amb bons coneixements de l'anglès i, si és possible, d'un altre idioma.
El programa es desenvolupa durant tot un curs acadèmic i consta de:
  • 24 sessions de divendres a la tarda, de 16 a 20.30 h.
  • Tres caps de setmana d’estada residencial (de divendres a la tarda a diumenge al migdia).
  • Participació en el plantejament dels temes i en els debats tant durant les sessions i els caps de setmana com per mitjà de l’espai virtual de comunicació del programa.
  • Altres activitats que es puguin anar acordant durant el seu desenvolupament.
Els candidats han de manifestar un compromís explícit i ferm d'assistència, participació i dedicació a les activitats previstes en el programa.
La participació en el programa comporta el pagament d’un import de de 6.000 €; la resta del cost l’assumeixen els promotors. Hi ha la possibilitat de demanar beques fins a un import de 4.000 € per beca.
El nom del programa evoca l’interès de Jaume Vicens Vives per inculcar en la joventut una preocupació superior. Aquest interès es va traduir en iniciatives concretes que han donat molts fruits a la societat civil catalana.
El programa té com a promotors Gas Natural i la Caixa. Compta també amb la col•laboració de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, del Cercle d’Economia i de FemCAT. La direcció del programa correspon a ESADE.
Adreça de contacte:   Raimon Ribera
  Departament de Ciències Socials
  ESADE
  Av. de Pedralbes, 60-62
  08034 Barcelona
  raimon.ribera@esade.edu

  Preocupacions de fons  »»

PROGRAMA VICENS VIVES